Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

Soi số đẹp nhất ngày :18-09-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
18-09-19
17-09-1965,07,84,49,71,46,69,97,94,28Trượt192
16-09-1974,69,80,63,94,83,54,36,81,11Trượt165
15-09-1926,91,14,42,03,49,73,33,72,34Ăn đề 03153
14-09-1907,86,55,30,43,64,16,70,21,39Ăn đề 43186
13-09-1995,85,49,30,26,94,48,47,62,34Trượt154
12-09-1910,19,70,62,82,99,06,29,17,46Ăn 17196
11-09-1919,63,00,69,29,32,49,24,41,88Ăn đề 41158
10-09-1916,66,90,78,98,93,48,77,11,82Ăn đề 11189
09-09-1952,88,91,33,64,83,51,04,96,09Ăn đề 83187
08-09-1995,07,84,42,81,32,19,90,70,73Trượt188
07-09-1928,07,97,78,59,15,32,12,90,01Trượt150
06-09-1908,73,98,96,09,28,17,81,77,30Ăn đề 17164
05-09-1918,98,19,15,51,79,17,11,73,58Ăn đề 51194
04-09-1946,60,04,96,30,69,91,26,43,84Ăn đề 84192
03-09-1922,33,28,04,67,27,54,16,47,78Ăn đề 54182
02-09-1931,67,71,94,25,46,82,68,65,19Ăn đề 25177
01-09-1906,97,58,04,52,57,99,68,83,77Ăn đề 97175
31-08-1938,73,35,71,30,24,77,46,60,44Ăn 60150
30-08-1995,26,06,86,69,13,34,66,75,45Ăn 66161
29-08-1965,61,95,55,94,66,73,96,82,12Ăn đề 73182
28-08-1927,67,47,34,28,76,11,30,92,71Trượt150
27-08-1968,98,75,92,62,81,24,01,51,11Ăn đề 62165
26-08-1959,19,48,57,78,61,20,81,63,39Ăn đề 63157
25-08-1979,52,83,55,23,94,68,14,98,93Trượt195
24-08-1991,10,75,95,62,64,15,53,19,38Ăn 62171
23-08-1917,15,10,47,11,40,38,88,26,53Ăn đề 47160
22-08-1992,38,96,74,13,70,99,51,93,63Ăn 93152
21-08-1937,36,21,16,92,86,53,79,23,08Ăn đề 37187
20-08-1917,99,42,18,66,96,59,80,65,45Ăn đề 65187
19-08-1908,22,34,58,24,93,82,45,30,94Ăn đề 82177
18-08-1924,15,89,11,23,38,12,93,62,02Ăn đề 11185
17-08-1906,55,18,93,85,52,13,96,43,42Trượt157
16-08-1974,55,33,75,32,16,40,39,18,00Ăn đề 74189