Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

Chốt số đẹp tối nay ngày :14-11-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
14-11-19
13-11-1996,60,81,55,88,22,86,48,09,06Trượt198
12-11-1992,56,29,61,76,85,05,36,01,78Trượt173
11-11-1979,78,51,49,16,36,97,59,07,81Ăn 16193
10-11-1903,68,88,91,84,19,31,10,26,32Ăn đề 10154
09-11-1962,65,81,01,82,33,02,54,02,29Ăn đề 02153
08-11-1907,04,09,92,17,21,14,51,98,80Ăn đề 92181
07-11-1999,94,59,96,28,70,24,11,27,43Ăn 24187
06-11-1945,79,54,96,04,81,81,48,65,12Ăn đề 81167
05-11-1904,24,61,83,99,26,90,29,73,57Ăn đề 90156
04-11-1956,19,55,59,46,69,68,21,29,52Trượt156
03-11-1913,38,11,33,28,55,75,91,43,66Ăn đề 11178
02-11-1994,86,70,32,10,36,07,82,22,15Ăn đề 94162
01-11-1916,28,08,34,70,26,06,35,04,65Trượt195
31-10-1986,32,82,21,66,16,46,87,62,81Ăn đề 62185
30-10-1905,21,85,24,27,98,89,64,11,86Ăn đề 98172
29-10-1956,34,58,95,66,06,30,65,48,42Ăn đề 42198
28-10-1985,72,86,94,69,09,92,39,66,84Ăn 39197
27-10-1937,19,32,11,04,29,83,63,91,53Trượt169
26-10-1948,75,79,40,16,09,87,85,70,18Ăn đề 09193
25-10-1963,72,84,32,68,15,80,67,62,37Ăn đề 84172
24-10-1984,50,32,56,79,64,76,55,41,74Ăn đề 74198
23-10-1916,53,19,13,73,23,66,17,35,38Ăn đề 53180
22-10-1986,37,33,12,41,20,72,75,93,28Ăn đề 37166
21-10-1974,86,31,58,83,79,18,38,75,69Ăn đề 74156
20-10-1927,12,90,24,79,51,94,09,18,37Trượt192
19-10-1933,50,13,34,35,86,89,52,80,56Trượt184
18-10-1903,55,11,23,47,95,97,81,50,21Ăn đề 97164
17-10-1979,91,74,88,41,61,00,56,76,28Ăn 61169
16-10-1946,12,41,82,73,56,81,20,28,14Ăn đề 41193
15-10-1956,30,75,14,33,63,45,59,37,05Ăn đề 30160
14-10-1940,64,44,81,80,55,41,11,96,35Ăn đề 11151
13-10-1937,73,88,45,48,80,08,14,11,81Ăn đề 48153
12-10-1951,59,37,26,52,60,35,46,09,40Ăn đề 09187