Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

Chốt số đẹp hôm nay ngày :24-01-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
28-01-20
23-01-2075,97,42,07,13,77,64,79,91,71Ăn đề 75190
22-01-2088,30,72,99,78,19,49,59,31,52Ăn đề 49153
21-01-2074,50,04,66,10,14,35,97,73,08Ăn 97167
20-01-2099,29,49,34,90,84,77,22,25,89Trượt197
19-01-2036,29,54,21,19,64,79,21,26,89Ăn đề 21199
18-01-2007,76,74,86,60,20,46,77,56,19Trượt193
17-01-2044,47,91,92,42,28,99,25,71,00Ăn đề 71162
16-01-2071,16,98,88,82,80,14,12,28,67Ăn đề 82170
15-01-2026,14,17,83,18,07,13,42,10,24Ăn đề 10185
14-01-2084,82,92,42,08,90,59,99,89,64Ăn đề 64172
13-01-2070,37,59,53,11,92,28,94,00,55Trượt192
12-01-2080,96,14,70,18,87,90,22,45,47Ăn đề 80177
11-01-2069,44,05,65,89,58,42,22,71,40Ăn 58184
10-01-2073,88,66,89,63,15,96,49,46,01Ăn đề 96173
09-01-2086,05,23,17,08,55,35,19,71,03Trượt183
08-01-2066,93,94,04,86,32,37,74,22,84Ăn đề 04155
07-01-2010,43,59,05,54,96,65,76,00,72Ăn đề 54197
06-01-2094,65,59,95,15,21,83,24,31,12Ăn đề 12190
05-01-2044,05,24,21,34,00,67,16,83,18Ăn đề 21173
04-01-2005,99,77,92,56,29,61,76,85,36Trượt157
03-01-2049,26,42,14,98,43,48,21,88,24Ăn 43197
02-01-2015,50,04,47,21,33,52,77,92,87Ăn đề 04164
01-01-2010,78,28,88,75,05,34,71,43,08Ăn đề 05194
31-12-1965,12,99,94,59,96,28,70,08,24Ăn đề 08167
30-12-1971,66,32,86,20,74,88,09,70,17Ăn đề 88152
29-12-1976,21,35,65,26,33,73,29,67,08Trượt169
28-12-1994,49,19,57,28,03,29,35,56,01Ăn đề 01151
27-12-1956,06,41,90,31,64,27,66,77,10Ăn đề 77152
26-12-1984,66,76,37,46,67,33,90,48,16Trượt155
25-12-1926,67,35,62,75,83,41,85,65,01Trượt196
24-12-1946,42,20,53,29,79,13,75,88,60Trượt180
23-12-1923,64,04,86,07,05,77,74,42,87Trượt178
22-12-1910,68,82,31,71,33,42,85,27,44Ăn đề 42170