Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

Chốt số siêu víp ngày :14-11-19
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
14-11-19
13-11-1982,94,11,74,95,96,47,40,13,41Trượt189
12-11-1995,74,34,36,72,26,71,96,52,41Trượt180
11-11-1916,99,03,58,11,55,25,07,17,45Ăn đề 16177
10-11-1925,79,27,75,10,45,49,65,30,94Ăn đề 10169
09-11-1980,35,53,05,93,45,67,02,98,28Ăn đề 02153
08-11-1999,69,05,06,50,68,56,36,61,45Trượt189
07-11-1942,24,66,30,73,71,43,12,90,34Ăn đề 24195
06-11-1939,49,13,55,90,68,81,54,20,27Ăn đề 81171
05-11-1912,54,08,05,64,11,37,20,65,40Trượt174
04-11-1974,21,48,49,96,83,78,43,43,80Ăn đề 43191
03-11-1980,76,45,24,62,11,14,73,55,74Ăn đề 11185
02-11-1918,64,01,35,56,94,07,99,91,08Ăn đề 94193
01-11-1919,68,74,33,98,70,59,80,94,66Ăn đề 68173
31-10-1932,99,72,89,76,00,63,70,62,49Ăn đề 62156
30-10-1949,97,15,53,71,36,57,24,35,98Ăn đề 98163
29-10-1993,42,61,70,32,69,81,07,30,34Ăn đề 42172
28-10-1918,03,91,79,52,31,00,85,19,61Trượt177
27-10-1960,10,13,48,15,93,58,63,73,82Trượt163
26-10-1947,23,56,01,18,99,67,90,82,09Ăn đề 09195
25-10-1916,25,57,94,71,84,48,23,91,73Ăn đề 84190
24-10-1971,74,72,45,08,12,56,87,00,01Ăn đề 74180
23-10-1938,53,74,42,73,15,51,82,59,92Ăn đề 53166
22-10-1924,70,68,96,11,98,02,47,61,79Trượt178
21-10-1902,42,07,64,22,80,49,72,74,67Ăn đề 74159
20-10-1960,90,23,13,94,49,30,93,88,67Ăn đề 49177
19-10-1998,85,94,55,26,75,64,05,51,69Ăn 98164
18-10-1918,35,73,64,39,90,07,94,97,55Ăn đề 97163
17-10-1923,19,26,87,83,71,22,07,56,66Trượt175
16-10-1954,98,69,41,68,60,10,94,01,17Ăn đề 41172
15-10-1927,30,30,22,12,42,66,09,84,15Ăn đề 30179
14-10-1912,24,03,22,55,90,99,43,86,23Trượt171
13-10-1905,66,21,23,71,48,78,26,00,54Ăn đề 48168
12-10-1950,85,44,66,36,54,73,84,78,37Trượt184