Dàn đề 6 con VIP: 500.000 VNĐ

Chuyên gia dự đoán xổ số ngày :19-10-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Dàn đề 6 con Kết quả Theo
19-10-19
18-10-1930,12,97,69,23,59Ăn đề 97180
17-10-1952,73,60,61,47,97Ăn 61179
16-10-1987,74,72,07,50,41Ăn đề 41155
15-10-1967,30,32,03,66,59Ăn đề 30190
14-10-1913,76,11,74,07,15Ăn đề 11180
13-10-1948,07,45,03,56,57Ăn đề 48197
12-10-1903,34,91,44,92,09Ăn đề 09189
11-10-1904,25,37,30,53,32Trượt182
10-10-1958,46,13,68,74,38Ăn đề 46190
09-10-1984,29,86,89,21,25Ăn đề 84160
08-10-1994,52,27,01,79,13Ăn đề 01157
07-10-1928,63,45,42,65,00Ăn đề 00196
06-10-1902,52,00,63,28,75Ăn đề 75187
05-10-1942,52,28,99,25,00Ăn đề 52174
04-10-1915,98,39,65,51,29Ăn 51175
03-10-1988,46,31,62,96,87Trượt199
02-10-1981,58,85,78,05,88Ăn đề 81177
01-10-1900,55,15,29,26,14Ăn đề 15151
30-09-1923,42,61,11,75,12Trượt195
29-09-1902,17,99,91,63,18Trượt155
28-09-1939,53,16,32,62,59Ăn đề 16195
27-09-1967,90,43,70,30,89Trượt176
26-09-1949,93,47,09,57,61Ăn đề 57184
25-09-1928,96,64,59,59,08Ăn đề 59176
24-09-1948,57,83,34,47,56Trượt156
23-09-1903,54,64,01,70,48Trượt192
22-09-1915,93,72,74,65,26Ăn đề 74199
21-09-1978,61,24,59,82,58Ăn đề 78191
20-09-1933,73,81,76,31,41Ăn 76166
19-09-1946,20,39,78,52,59Ăn đề 20167
18-09-1992,29,18,02,46,61Ăn đề 46177
17-09-1962,21,56,74,25,16Trượt160
16-09-1903,21,60,78,97,23Ăn đề 97159