Dàn đề 8 con VIP: 400.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :23-09-19
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Dàn đề 8 con Kết quả Theo
23-09-19
22-09-1930,83,73,07,70,41,39,99Trượt165
21-09-1947,48,21,91,41,78,02,53Ăn đề 78183
20-09-1921,85,24,27,89,64,11,86Trượt172
19-09-1933,59,41,24,04,35,05,20Ăn đề 20176
18-09-1955,98,89,57,25,10,69,59Trượt160
17-09-1944,65,39,01,17,78,72,32Ăn đề 01180
16-09-1915,04,26,84,32,20,23,09Trượt171
15-09-1952,62,41,95,03,77,64,87Ăn đề 03174
14-09-1928,63,14,43,09,82,48,01Ăn 43163
13-09-1914,29,59,76,44,32,53,28Trượt165
12-09-1988,17,38,85,54,47,00,57Ăn đề 17174
11-09-1931,69,32,34,44,61,41,41Ăn đề 41162
10-09-1996,26,85,21,76,39,65,33Trượt162
09-09-1993,35,80,94,83,97,68,06Ăn đề 83175
08-09-1930,14,65,68,72,77,97,07Ăn đề 68159
07-09-1967,27,16,47,78,24,10,22Ăn 16171
06-09-1976,58,36,22,33,17,28,04Ăn đề 17168
05-09-1951,78,60,47,52,63,17,43Ăn đề 51170
04-09-1992,64,21,84,49,34,82,18Ăn đề 84188
03-09-1954,42,71,61,75,87,94,49Ăn đề 54190
02-09-1958,39,18,12,35,22,98,26Trượt163
01-09-1951,75,38,49,97,18,06,52Ăn 97155
31-08-1971,57,60,82,17,44,29,96Ăn đề 60179
30-08-1924,93,65,84,13,78,80,43Trượt159
29-08-1986,27,75,13,29,14,62,66Trượt173
28-08-1927,79,32,62,58,26,35,42Ăn đề 62154
27-08-1965,55,57,62,81,90,96,44Ăn đề 62169
26-08-1957,58,15,83,87,38,42,63Ăn đề 63187
25-08-1912,08,13,94,01,89,48,92Ăn đề 01156
24-08-1962,03,90,98,88,38,59,40Ăn đề 62194
23-08-1954,48,47,27,69,26,00,23Ăn đề 47156
22-08-1943,07,58,49,24,39,74,93Ăn đề 93191
21-08-1924,98,91,84,73,37,03,27Ăn đề 37172