Mua Số Lô Xiên 4 Víp MB,500.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :16-11-19
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
16-11-19
15-11-1914,07,41,53Trượt163
14-11-1913,54,26,02Trúng137
13-11-1927,67,80,06Trúng138
12-11-1963,62,36,44Trúng147
11-11-1939,20,75,70Trúng126
10-11-1991,44,47,49Trúng129
09-11-1974,73,77,67Trúng169
08-11-1987,61,95,84Trượt126
07-11-1968,94,77,50Trượt149
06-11-1988,32,23,71Trúng144
05-11-1978,10,62,98Trúng146
04-11-1987,80,40,21Trúng141
03-11-1925,11,84,74Trúng145
02-11-1944,67,19,83Trượt161
01-11-1969,36,98,25Trượt144
31-10-1942,51,88,39Trúng156
30-10-1903,45,71,98Trúng135
29-10-1943,58,72,99Trúng148
28-10-1925,03,01,17Trúng156
27-10-1961,89,93,49Trúng132
26-10-1997,90,42,05Trúng141
25-10-1935,48,82,79Trúng153
24-10-1907,38,20,90Trúng124
23-10-1910,37,95,00Trúng159
22-10-1963,37,66,57Trúng151
21-10-1947,53,74,30Trúng169
20-10-1967,13,72,58Trượt165
19-10-1942,28,18,10Trúng120
18-10-1948,14,59,67Trúng140
17-10-1944,53,40,68Trúng121
16-10-1937,24,84,48Trượt138
15-10-1947,30,58,37Trúng142
14-10-1936,55,38,79Trúng137