Mua Số Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip,200.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :16-11-19
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
16-11-19 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
15-11-19Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 8 Bình Dương,
Trúng đuôi 0 Trà Vinh
234
14-11-19Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Tây Ninh,
Trúng đuôi 1 An Giang,
Trúng đầu 5 Bình Thuận
292
13-11-19Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 6 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
253
12-11-19Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đuôi 8 Bạc Liêu
249
11-11-19TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
272
10-11-19Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đầu 4 Tiền Giang,
Trúng đầu 1 Kiên Giang,
Trúng đầu 7 Đà Lạt
257
09-11-19TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 TP HCM,
Trúng đuôi 8 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 0 Hậu Giang
248
08-11-19Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 0 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 0 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
241
07-11-19Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đuôi 3 Bình Thuận
245
06-11-19Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 2 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ
239
05-11-19Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 1 Bến Tre,
Trúng đầu 2 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
237
04-11-19TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 TP HCM,
Trúng đuôi 1 Đồng Tháp,
Trúng đầu 2 Cà Mau
235
03-11-19Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 6 Kiên Giang
245
02-11-19TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 6 TP HCM,
Trúng đuôi 2 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 0 Hậu Giang
237
01-11-19Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đuôi 2 Bình Dương,
Trúng đuôi 1 Trà Vinh
223
31-10-19Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
236
30-10-19Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đầu 7 Cần Thơ
243
29-10-19Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
269
28-10-19TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 TP HCM,
Trúng đuôi 5 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 6 Cà Mau
266
27-10-19Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đầu 4 Kiên Giang,
Trúng đuôi 4 Đà Lạt
244
26-10-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đuôi 8 Hậu Giang
239
25-10-19Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 8 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 8 Bình Dương,
Trúng đầu 7 Trà Vinh
233
24-10-19Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đầu 9 An Giang,
Trúng đuôi 9 Bình Thuận
255
23-10-19Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đầu 1 Cần Thơ,
Trúng đuôi 6 Sóc Trăng
235
22-10-19Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 3 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 5 Bạc Liêu
237
21-10-19TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 7 TP HCM,
Trúng đầu 9 Đồng Tháp
269
20-10-19Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 7 Kiên Giang
237
19-10-19TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Hậu Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 8 Long An,
Trúng đuôi 2 Bình Phước,
Trúng đuôi 2 Hậu Giang
229
18-10-19Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 1 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
234
17-10-19Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 Tây Ninh,
Trúng đuôi 3 An Giang,
Trúng đầu 1 Bình Thuận
264
16-10-19Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 Đồng Nai,
Trúng đuôi 1 Cần Thơ,
Trúng đuôi 6 Sóc Trăng
241