Mua Số Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp,500.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :16-11-19
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
16-11-19 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
15-11-19Vĩnh Long: 38,
Bình Dương: 78,
Trà Vinh: 80
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
248
14-11-19Tây Ninh: 09,
An Giang: 71,
Bình Thuận: 56
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
235
13-11-19Đồng Nai: 96,
Cần Thơ: 67,
Sóc Trăng: 94
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
231
12-11-19Bến Tre: 56,
Vũng Tàu: 25,
Bạc Liêu: 88
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
230
11-11-19TP HCM: 00,
Đồng Tháp: 63,
Cà Mau: 78
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
288
10-11-19Tiền Giang: 46,
Kiên Giang: 16,
Đà Lạt: 74
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
280
09-11-19TP HCM: 78,
Long An: 08,
Bình Phước: 44,
Hậu Giang: 03
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
237
08-11-19Vĩnh Long: 02,
Bình Dương: 60,
Trà Vinh: 30
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
241
07-11-19Tây Ninh: 18,
An Giang: 18,
Bình Thuận: 33
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
243
06-11-19Đồng Nai: 29,
Cần Thơ: 08,
Sóc Trăng: 88
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
240
05-11-19Bến Tre: 11,
Vũng Tàu: 24,
Bạc Liêu: 49
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
248
04-11-19TP HCM: 89,
Đồng Tháp: 71,
Cà Mau: 26
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
249
03-11-19Tiền Giang: 88,
Kiên Giang: 36,
Đà Lạt: 14
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
234
02-11-19TP HCM: 36,
Long An: 32,
Bình Phước: 98,
Hậu Giang: 08
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
265
01-11-19Vĩnh Long: 80,
Bình Dương: 32,
Trà Vinh: 01
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
256
31-10-19Tây Ninh: 74,
An Giang: 68,
Bình Thuận: 74
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
246
30-10-19Đồng Nai: 25,
Cần Thơ: 73,
Sóc Trăng: 54
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
231
29-10-19Bến Tre: 44,
Vũng Tàu: 98,
Bạc Liêu: 53
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
240
28-10-19TP HCM: 75,
Đồng Tháp: 45,
Cà Mau: 66
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
282
27-10-19Tiền Giang: 58,
Kiên Giang: 48,
Đà Lạt: 24
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
247
26-10-19TP HCM: 29,
Long An: 24,
Bình Phước: 81,
Hậu Giang: 98
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
252
25-10-19Vĩnh Long: 98,
Bình Dương: 58,
Trà Vinh: 74
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
286
24-10-19Tây Ninh: 10,
An Giang: 99,
Bình Thuận: 59
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
240
23-10-19Đồng Nai: 42,
Cần Thơ: 10,
Sóc Trăng: 96
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
249
22-10-19Bến Tre: 95,
Vũng Tàu: 03,
Bạc Liêu: 05
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
267
21-10-19TP HCM: 74,
Đồng Tháp: 96,
Cà Mau: 10
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
234
20-10-19Tiền Giang: 79,
Kiên Giang: 07,
Đà Lạt: 44
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
243
19-10-19TP HCM: 43,
Long An: 85,
Bình Phước: 32,
Hậu Giang: 72
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
239
18-10-19Vĩnh Long: 09,
Bình Dương: 91,
Trà Vinh: 85
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
242
17-10-19Tây Ninh: 17,
An Giang: 63,
Bình Thuận: 12
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
262
16-10-19Đồng Nai: 02,
Cần Thơ: 11,
Sóc Trăng: 76
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
232