Mua Số Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp,500.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :13-12-19


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
13-12-19 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
12-12-19Tây Ninh: 230,
An Giang: 827,
Bình Thuận: 753
Trúng Bình Thuận387
11-12-19Đồng Nai: 519,
Cần Thơ: 146,
Sóc Trăng: 712
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
682
10-12-19Bến Tre: 245,
Vũng Tàu: 563,
Bạc Liêu: 037
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
298
09-12-19TP HCM: 474,
Đồng Tháp: 600,
Cà Mau: 374
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
432
08-12-19Tiền Giang: 838,
Kiên Giang: 830,
Đà Lạt: 625
Trúng Kiên Giang544
07-12-19TP HCM: 307,
Long An: 270,
Bình Phước: 295,
Hậu Giang: 690
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
502
06-12-19Vĩnh Long: 142,
Bình Dương: 348,
Trà Vinh: 516
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
621
05-12-19Tây Ninh: 099,
An Giang: 139,
Bình Thuận: 387
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
533
04-12-19Đồng Nai: 395,
Cần Thơ: 572,
Sóc Trăng: 020
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
434
03-12-19Bến Tre: 963,
Vũng Tàu: 933,
Bạc Liêu: 419
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
838
02-12-19TP HCM: 784,
Đồng Tháp: 611,
Cà Mau: 089
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
668
01-12-19Tiền Giang: 104,
Kiên Giang: 638,
Đà Lạt: 924
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
897
30-11-19TP HCM: 598,
Long An: 487,
Bình Phước: 937,
Hậu Giang: 771
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
666
29-11-19Vĩnh Long: 386,
Bình Dương: 560,
Trà Vinh: 056
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
935
28-11-19Tây Ninh: 825,
An Giang: 460,
Bình Thuận: 880
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
425
27-11-19Đồng Nai: 864,
Cần Thơ: 166,
Sóc Trăng: 215
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
550
26-11-19Bến Tre: 176,
Vũng Tàu: 002,
Bạc Liêu: 307
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
400
25-11-19TP HCM: 739,
Đồng Tháp: 040,
Cà Mau: 863
Trúng TP HCM341
24-11-19Tiền Giang: 242,
Kiên Giang: 022,
Đà Lạt: 783
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
312
23-11-19TP HCM: 423,
Long An: 147,
Bình Phước: 237,
Hậu Giang: 399
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
599
22-11-19Vĩnh Long: 300,
Bình Dương: 651,
Trà Vinh: 366
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
613
21-11-19Tây Ninh: 754,
An Giang: 541,
Bình Thuận: 384
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
547
20-11-19Đồng Nai: 374,
Cần Thơ: 937,
Sóc Trăng: 499
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
554
19-11-19Bến Tre: 526,
Vũng Tàu: 382,
Bạc Liêu: 224
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
614
18-11-19TP HCM: 285,
Đồng Tháp: 793,
Cà Mau: 221
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
419
17-11-19Tiền Giang: 969,
Kiên Giang: 888,
Đà Lạt: 540
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
375
16-11-19TP HCM: 043,
Long An: 626,
Bình Phước: 663,
Hậu Giang: 287
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
389
15-11-19Vĩnh Long: 438,
Bình Dương: 378,
Trà Vinh: 180
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
889
14-11-19Tây Ninh: 319,
An Giang: 771,
Bình Thuận: 756
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
626
13-11-19Đồng Nai: 496,
Cần Thơ: 367,
Sóc Trăng: 894
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
548
12-11-19Bến Tre: 856,
Vũng Tàu: 625,
Bạc Liêu: 888
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
730