Mua Số Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip,200.000 VNĐ

Soi cầu chuẩn xác ngày :14-11-19
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
14-11-19 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
13-11-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
287
12-11-19Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 3 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
208
11-11-19TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
255
10-11-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Kon Tum,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
231
09-11-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông245
08-11-19Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đuôi 5 Ninh Thuận
283
07-11-19Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 0 Quảng Bình
217
06-11-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
259
05-11-19Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
219
04-11-19TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 2 Phú Yên
261
03-11-19Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
240
02-11-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 2 Đắc Nông
286
01-11-19Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
261
31-10-19Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
264
30-10-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
224
29-10-19Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
241
28-10-19TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 6 TT Huế,
Trúng đầu 0 Phú Yên
253
27-10-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
248
26-10-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
247
25-10-19Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 5 Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
278
24-10-19Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng đầu 3 Quảng Trị,
Trúng đuôi 2 Quảng Bình
239
23-10-19Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
246
22-10-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 5 Quảng Nam
213
21-10-19TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 5 Phú Yên
242
20-10-19Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
232
19-10-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
282
18-10-19Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
240
17-10-19Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
253
16-10-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
257
15-10-19Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
250
14-10-19TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 7 Phú Yên
272