Mua Số Giải Tám Miền Trung Víp,500.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :16-11-19
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
16-11-19 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
15-11-19Gia Lai: 39,
Ninh Thuận: 31
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
213
14-11-19Bình Định: 69,
Quảng Trị: 31,
Quảng Bình: 29
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
248
13-11-19Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 84
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
233
12-11-19Đắc Lắc: 67,
Quảng Nam: 46
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
246
11-11-19TT Huế: 75,
Phú Yên: 36
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
255
10-11-19Kon Tum: 03,
Khánh Hòa: 98
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
236
09-11-19Đà Nẵng: 08,
Quảng Ngãi: 92,
Đắc Nông: 72
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
219
08-11-19Gia Lai: 47,
Ninh Thuận: 12
Trúng Gia Lai242
07-11-19Bình Định: 07,
Quảng Trị: 52,
Quảng Bình: 46
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
230
06-11-19Đà Nẵng: 06,
Khánh Hòa: 63
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
259
05-11-19Đắc Lắc: 00,
Quảng Nam: 14
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
283
04-11-19TT Huế: 09,
Phú Yên: 11
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
217
03-11-19Kon Tum: 08,
Khánh Hòa: 65
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
218
02-11-19Đà Nẵng: 58,
Quảng Ngãi: 94,
Đắc Nông: 83
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
252
01-11-19Gia Lai: 65,
Ninh Thuận: 44
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
278
31-10-19Bình Định: 77,
Quảng Trị: 11,
Quảng Bình: 18
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
250
30-10-19Đà Nẵng: 56,
Khánh Hòa: 59
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
222
29-10-19Đắc Lắc: 38,
Quảng Nam: 31
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
262
28-10-19TT Huế: 23,
Phú Yên: 46
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
251
27-10-19Kon Tum: 08,
Khánh Hòa: 77
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
217
26-10-19Đà Nẵng: 08,
Quảng Ngãi: 95,
Đắc Nông: 13
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
236
25-10-19Gia Lai: 52,
Ninh Thuận: 39
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
232
24-10-19Bình Định: 61,
Quảng Trị: 86,
Quảng Bình: 12
Trúng Bình Định245
23-10-19Đà Nẵng: 51,
Khánh Hòa: 87
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
253
22-10-19Đắc Lắc: 10,
Quảng Nam: 70
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
244
21-10-19TT Huế: 65,
Phú Yên: 85
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
270
20-10-19Kon Tum: 75,
Khánh Hòa: 81
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
231
19-10-19Đà Nẵng: 27,
Quảng Ngãi: 29,
Đắc Nông: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
254
18-10-19Gia Lai: 78,
Ninh Thuận: 72
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
225
17-10-19Bình Định: 36,
Quảng Trị: 76,
Quảng Bình: 04
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
251
16-10-19Đà Nẵng: 13,
Khánh Hòa: 14
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
275