Mua Số Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp,1.000.000 VNĐ

Chốt số đẹp tối nay ngày :14-11-19
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
14-11-19 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
13-11-19Đà Nẵng: 574,
Khánh Hòa: 470
Trúng Khánh Hòa414
12-11-19Đắc Lắc: 693,
Quảng Nam: 365
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
686
11-11-19TT Huế: 903,
Phú Yên: 558
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
705
10-11-19Kon Tum: 161,
Khánh Hòa: 083
Trúng Khánh Hòa262
09-11-19Đà Nẵng: 657,
Quảng Ngãi: 206,
Đắc Nông: 780
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
388
08-11-19Gia Lai: 306,
Ninh Thuận: 005
Trúng Ninh Thuận696
07-11-19Bình Định: 255,
Quảng Trị: 980,
Quảng Bình: 660
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
457
06-11-19Đà Nẵng: 132,
Khánh Hòa: 156
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
314
05-11-19Đắc Lắc: 459,
Quảng Nam: 883
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
324
04-11-19TT Huế: 153,
Phú Yên: 722
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
426
03-11-19Kon Tum: 184,
Khánh Hòa: 602
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
505
02-11-19Đà Nẵng: 320,
Quảng Ngãi: 443,
Đắc Nông: 632
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
620
01-11-19Gia Lai: 361,
Ninh Thuận: 608
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
265
31-10-19Bình Định: 026,
Quảng Trị: 746,
Quảng Bình: 049
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
552
30-10-19Đà Nẵng: 136,
Khánh Hòa: 961
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
632
29-10-19Đắc Lắc: 510,
Quảng Nam: 434
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
985
28-10-19TT Huế: 436,
Phú Yên: 502
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
870
27-10-19Kon Tum: 468,
Khánh Hòa: 497
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
808
26-10-19Đà Nẵng: 710,
Quảng Ngãi: 033,
Đắc Nông: 755
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
691
25-10-19Gia Lai: 905,
Ninh Thuận: 340
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
587
24-10-19Bình Định: 185,
Quảng Trị: 436,
Quảng Bình: 522
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
799
23-10-19Đà Nẵng: 497,
Khánh Hòa: 935
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
710
22-10-19Đắc Lắc: 529,
Quảng Nam: 605
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
220
21-10-19TT Huế: 431,
Phú Yên: 558
Trúng TT Huế517
20-10-19Kon Tum: 044,
Khánh Hòa: 548
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
327
19-10-19Đà Nẵng: 615,
Quảng Ngãi: 227,
Đắc Nông: 354
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
665
18-10-19Gia Lai: 239,
Ninh Thuận: 246
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
857
17-10-19Bình Định: 905,
Quảng Trị: 440,
Quảng Bình: 678
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
571
16-10-19Đà Nẵng: 332,
Khánh Hòa: 249
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
648
15-10-19Đắc Lắc: 843,
Quảng Nam: 384
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
671
14-10-19TT Huế: 339,
Phú Yên: 975
Trúng Phú Yên691