Mua Số Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp,500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :15-12-19
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
15-12-19 Kon Tum
Khánh Hòa
14-12-19Đà Nẵng: 224,
Quảng Ngãi: 967,
Đắc Nông: 797
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
613
13-12-19Gia Lai: 482,
Ninh Thuận: 316
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
663
12-12-19Bình Định: 189,
Quảng Trị: 679,
Quảng Bình: 027
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
279
11-12-19Đà Nẵng: 202,
Khánh Hòa: 333
Trúng Đà Nẵng904
10-12-19Đắc Lắc: 581,
Quảng Nam: 973
Trúng Đắc Lắc813
09-12-19TT Huế: 770,
Phú Yên: 719
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
330
08-12-19Kon Tum: 126,
Khánh Hòa: 779
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
721
07-12-19Đà Nẵng: 900,
Quảng Ngãi: 165,
Đắc Nông: 978
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
647
06-12-19Gia Lai: 034,
Ninh Thuận: 885
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
471
05-12-19Bình Định: 532,
Quảng Trị: 138,
Quảng Bình: 817
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
764
04-12-19Đà Nẵng: 353,
Khánh Hòa: 722
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
213
03-12-19Đắc Lắc: 558,
Quảng Nam: 790
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
503
02-12-19TT Huế: 256,
Phú Yên: 510
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
345
01-12-19Kon Tum: 860,
Khánh Hòa: 661
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
403
30-11-19Đà Nẵng: 568,
Quảng Ngãi: 952,
Đắc Nông: 934
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
797
29-11-19Gia Lai: 168,
Ninh Thuận: 652
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
530
28-11-19Bình Định: 125,
Quảng Trị: 700,
Quảng Bình: 248
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
437
27-11-19Đà Nẵng: 207,
Khánh Hòa: 156
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
716
26-11-19Đắc Lắc: 131,
Quảng Nam: 547
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
758
25-11-19TT Huế: 149,
Phú Yên: 274
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
503
24-11-19Kon Tum: 576,
Khánh Hòa: 112
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
367
23-11-19Đà Nẵng: 088,
Quảng Ngãi: 128,
Đắc Nông: 756
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
478
22-11-19Gia Lai: 272,
Ninh Thuận: 657
Trúng Gia Lai216
21-11-19Bình Định: 206,
Quảng Trị: 593,
Quảng Bình: 415
Trúng Quảng Bình833
20-11-19Đà Nẵng: 849,
Khánh Hòa: 660
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
618
19-11-19Đắc Lắc: 268,
Quảng Nam: 636
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
310
18-11-19TT Huế: 633,
Phú Yên: 149
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
720
17-11-19Kon Tum: 090,
Khánh Hòa: 487
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
670
16-11-19Đà Nẵng: 513,
Quảng Ngãi: 467,
Đắc Nông: 858
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
506
15-11-19Gia Lai: 332,
Ninh Thuận: 568
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
730
14-11-19Bình Định: 549,
Quảng Trị: 494,
Quảng Bình: 966
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
627