Dàn đề 6 con VIP: 500.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :07-06-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Dàn đề 6 con Kết quả Theo
07-06-20
06-06-2032,71,51,31,14,68Ăn đề 32191
05-06-2013,46,85,38,31,15Ăn đề 13198
04-06-2043,54,49,78,97,60Ăn đề 78197
03-06-2088,17,24,57,28,54Trượt177
02-06-2078,07,74,22,37,17Ăn đề 22163
01-06-2092,23,59,70,12,85Ăn đề 23176
31-05-2020,53,04,07,52,98Trượt164
30-05-2064,28,37,89,87,29Ăn 64195
29-05-2008,94,93,90,53,85Trượt182
28-05-2062,37,60,42,67,13Ăn đề 13190
27-05-2043,00,71,61,90,53Ăn đề 61162
26-05-2045,56,16,53,54,99Ăn đề 54162
25-05-2005,30,78,21,25,11Ăn đề 11184
24-05-2079,41,62,76,03,30Ăn đề 79181
23-05-2091,81,65,42,94,77Ăn đề 91187
22-05-2003,58,11,55,25,98Ăn đề 98193
21-05-2018,38,74,13,99,15Ăn đề 38167
20-05-2006,65,34,20,24,98Ăn 65153
19-05-2099,59,73,42,00,36Ăn đề 00168
18-05-2054,22,64,99,13,71Ăn đề 54195
17-05-2006,01,92,49,29,80Ăn đề 80164
16-05-2050,52,94,69,27,48Trượt178
15-05-2032,95,05,36,65,41Ăn 95189
14-05-2064,80,59,18,49,46Trượt150
13-05-2054,22,77,21,39,82Trượt152
12-05-2011,10,04,70,89,21Trượt170
11-05-2006,77,91,88,19,62Ăn đề 19154
10-05-2070,50,28,85,27,57Trượt150
09-05-2070,20,79,73,47,65Ăn đề 70162
08-05-2041,97,93,52,51,49Ăn đề 41196
07-05-2038,89,43,56,82,03Ăn 82169
06-05-2088,60,96,36,07,15Ăn đề 36154
05-05-2072,63,56,31,11,08Ăn đề 72153