Dàn đề 8 con VIP: 400.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :07-06-20
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Dàn đề 8 con Kết quả Theo
07-06-20
06-06-2031,95,88,99,32,70,24,72Ăn đề 32181
05-06-2033,72,30,13,11,93,75,86Ăn đề 13193
04-06-2078,67,58,19,21,10,83,45Ăn đề 78186
03-06-2088,71,46,63,41,74,12,00Ăn đề 00162
02-06-2012,11,59,72,61,62,03,24Trượt194
01-06-2010,97,29,66,61,30,27,76Trượt169
31-05-2065,07,99,12,98,11,20,34Ăn đề 34182
30-05-2087,65,64,66,80,11,16,37Ăn đề 64190
29-05-2011,81,50,73,87,08,98,30Trượt160
28-05-2037,73,88,13,45,80,08,14Ăn đề 13164
27-05-2037,59,61,72,46,89,87,28Ăn đề 61189
26-05-2054,51,80,25,47,88,09,34Ăn đề 54195
25-05-2010,18,23,30,25,42,11,93Ăn đề 11178
24-05-2023,32,79,59,47,17,61,35Ăn đề 79163
23-05-2015,80,91,95,62,59,33,37Ăn 91176
22-05-2087,98,23,06,04,82,71,07Ăn đề 98150
21-05-2081,99,12,84,38,56,85,68Ăn đề 38192
20-05-2053,03,39,41,66,95,01,99Trượt181
19-05-2096,17,00,68,50,53,60,81Ăn đề 00176
18-05-2019,82,81,54,58,69,38,67Ăn đề 54167
17-05-2062,44,77,73,56,40,76,70Trượt196
16-05-2051,46,43,84,89,07,18,64Ăn đề 46164
15-05-2040,21,44,85,06,43,03,80Trượt181
14-05-2090,13,01,30,61,52,77,42Trượt182
13-05-2008,71,95,03,64,46,76,73Ăn đề 95174
12-05-2016,44,27,83,01,41,69,45Trượt169
11-05-2024,05,22,51,91,30,31,32Trượt167
10-05-2013,45,85,65,41,15,55,02Ăn đề 65172
09-05-2049,06,99,05,82,26,79,96Trượt178
08-05-2059,91,41,47,78,72,55,74Ăn đề 41192
07-05-2033,22,72,10,82,37,75,04Ăn đề 82176
06-05-2017,95,72,36,65,60,76,89Ăn đề 36192
05-05-2067,56,68,70,12,05,62,53Trượt156