Mua Số Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip,200.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :07-06-20
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
07-06-20 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
06-06-20TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 TP HCM,
Trúng đầu 6 Long An,
Trúng đầu 4 Bình Phước,
Trúng đầu 5 Hậu Giang
264
05-06-20Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương
257
04-06-20Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đuôi 2 An Giang,
Trúng đuôi 4 Bình Thuận
270
03-06-20Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 5 Đồng Nai,
Trúng đuôi 2 Cần Thơ,
Trúng đầu 3 Sóc Trăng
206
02-06-20Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đầu 6 Bạc Liêu
242
01-06-20TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 TP HCM,
Trúng đầu 7 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 3 Cà Mau
266
31-05-20Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 Tiền Giang,
Trúng đầu 5 Kiên Giang,
Trúng đuôi 9 Đà Lạt
270
30-05-20TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 TP HCM,
Trúng đuôi 3 Long An,
Trúng đuôi 5 Bình Phước,
Trúng đuôi 5 Hậu Giang
224
29-05-20Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đầu 1 Trà Vinh
260
28-05-20An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 1 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận,
Trúng đuôi 5 Tây Ninh
253
27-05-20Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Đồng Nai,
Trúng đuôi 6 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
264
26-05-20Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Bến Tre,
Trúng đầu 3 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 3 Bạc Liêu
240
25-05-20TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 3 Cà Mau
244
24-05-20Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 6 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
224
23-05-20TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 8 TP HCM,
Trúng đuôi 2 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 3 Hậu Giang
247
22-05-20Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 0 Bình Dương,
Trúng đầu 9 Trà Vinh
265
21-05-20Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đầu 3 Bình Thuận
246
20-05-20Đồng Nai: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 Đồng Nai,
Trúng đuôi 2 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
261
19-05-20Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đuôi 4 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
261
18-05-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 5 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 8 Cà Mau
218
17-05-20Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đầu 3 Đà Lạt
286
16-05-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 9 Long An,
Trúng đuôi 0 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
254
15-05-20Vĩnh Long: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đầu 5 Trà Vinh
248
14-05-20Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 6 Tây Ninh,
Trúng đuôi 6 An Giang,
Trúng đuôi 2 Bình Thuận
237
13-05-20Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
266
12-05-20Bến Tre: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 Bến Tre,
Trúng đuôi 9 Vũng Tàu,
Trúng đầu 9 Bạc Liêu
252
11-05-20TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đuôi 2 Cà Mau
256
10-05-20Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 8 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đầu 5 Đà Lạt
234
09-05-20TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 TP HCM,
Trúng đuôi 1 Long An,
Trúng đuôi 9 Bình Phước,
Trúng đuôi 3 Hậu Giang
235
08-05-20Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 7 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 2 Bình Dương,
Trúng đuôi 9 Trà Vinh
225
07-05-20Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang
280