Mua Số Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp,500.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :08-07-20


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
08-07-20 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
07-07-20Bến Tre: 782,
Vũng Tàu: 615,
Bạc Liêu: 160
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
398
06-07-20TP HCM: 311,
Đồng Tháp: 739,
Cà Mau: 388
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
568
05-07-20Tiền Giang: 209,
Kiên Giang: 290,
Đà Lạt: 610
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
498
04-07-20TP HCM: 294,
Long An: 736,
Bình Phước: 847,
Hậu Giang: 602
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
614
03-07-20Vĩnh Long: 742,
Bình Dương: 119,
Trà Vinh: 757
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
349
02-07-20Tây Ninh: 914,
An Giang: 011,
Bình Thuận: 838
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
481
01-07-20Đồng Nai: 440,
Cần Thơ: 481,
Sóc Trăng: 233
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
620
30-06-20Bến Tre: 304,
Vũng Tàu: 253,
Bạc Liêu: 483
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
142
29-06-20TP HCM: 635,
Đồng Tháp: 590,
Cà Mau: 388
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
567
28-06-20Tiền Giang: 226,
Kiên Giang: 007,
Đà Lạt: 285
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
678
27-06-20TP HCM: 065,
Long An: 528,
Bình Phước: 226,
Hậu Giang: 386
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
671
26-06-20Vĩnh Long: 702,
Bình Dương: 441,
Trà Vinh: 723
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
460
25-06-20Tây Ninh: 679,
An Giang: 277,
Bình Thuận: 594
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
544
24-06-20Đồng Nai: 014,
Cần Thơ: 535,
Sóc Trăng: 300
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
538
23-06-20Bến Tre: 888,
Vũng Tàu: 034,
Bạc Liêu: 277
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
427
22-06-20TP HCM: 625,
Đồng Tháp: 167,
Cà Mau: 598
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
735
21-06-20Tiền Giang: 212,
Kiên Giang: 787,
Đà Lạt: 663
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
635
20-06-20TP HCM: 167,
Long An: 848,
Bình Phước: 594,
Hậu Giang: 090
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
599
19-06-20Vĩnh Long: 225,
Bình Dương: 725,
Trà Vinh: 179
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
745
18-06-20Tây Ninh: 440,
An Giang: 260,
Bình Thuận: 465
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
582
17-06-20Đồng Nai: 004,
Cần Thơ: 397,
Sóc Trăng: 294
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
659
16-06-20Bến Tre: 752,
Vũng Tàu: 556,
Bạc Liêu: 991
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
235
15-06-20TP HCM: 826,
Đồng Tháp: 384,
Cà Mau: 609
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
886
14-06-20Tiền Giang: 414,
Kiên Giang: 026,
Đà Lạt: 954
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
379
13-06-20TP HCM: 983,
Long An: 909,
Bình Phước: 637,
Hậu Giang: 047
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
584
12-06-20Vĩnh Long: 971,
Bình Dương: 236,
Trà Vinh: 517
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
670
11-06-20Tây Ninh: 088,
An Giang: 488,
Bình Thuận: 905
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
542
10-06-20Đồng Nai: 028,
Cần Thơ: 879,
Sóc Trăng: 330
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
469
09-06-20Bến Tre: 200,
Vũng Tàu: 610,
Bạc Liêu: 409
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
848
08-06-20TP HCM: 064,
Đồng Tháp: 148,
Cà Mau: 459
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
669
07-06-20Tiền Giang: 471,
Kiên Giang: 816,
Đà Lạt: 194
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
775