Mua Số Giải Tám Miền Trung Víp,500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :07-06-20
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
07-06-20 Kon Tum
Khánh Hòa
06-06-20Đà Nẵng: 72,
Quảng Ngãi: 22,
Đắc Nông: 75
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
215
05-06-20Gia Lai: 93,
Ninh Thuận: 21
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
277
04-06-20Quảng Trị: 56,
Quảng Bình: 80,
Bình Định: 21
Trúng Quảng Trị240
03-06-20Đà Nẵng: 13,
Khánh Hòa: 10
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
258
02-06-20Đắc Lắc: 24,
Quảng Nam: 47
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
257
01-06-20TT Huế: 21,
Phú Yên: 11
Trúng TT Huế234
31-05-20Kon Tum: 68,
Khánh Hòa: 02
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
260
30-05-20Đà Nẵng: 35,
Quảng Ngãi: 92,
Đắc Nông: 19
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
273
29-05-20Gia Lai: 84,
Ninh Thuận: 82
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
241
28-05-20Bình Định: 84,
Quảng Trị: 99,
Quảng Bình: 60
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
236
27-05-20Đà Nẵng: 88,
Khánh Hòa: 79
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
239
26-05-20Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 97
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
281
25-05-20TT Huế: 98,
Phú Yên: 46
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
271
24-05-20Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 23
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
250
23-05-20Đà Nẵng: 10,
Quảng Ngãi: 17,
Đắc Nông: 14
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
268
22-05-20Gia Lai: 34,
Ninh Thuận: 11
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
261
21-05-20Bình Định: 40,
Quảng Trị: 32,
Quảng Bình: 56
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
260
20-05-20Đà Nẵng: 30,
Khánh Hòa: 99
Trúng Khánh Hòa219
19-05-20Đắc Lắc: 95,
Quảng Nam: 12
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
227
18-05-20TT Huế: 38,
Phú Yên: 44
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
235
17-05-20Kon Tum: 12,
Khánh Hòa: 48
Trúng Kon Tum260
16-05-20Đà Nẵng: 98,
Quảng Ngãi: 07,
Đắc Nông: 70
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
239
15-05-20Gia Lai: 36,
Ninh Thuận: 56
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
221
14-05-20Bình Định: 53,
Quảng Trị: 49,
Quảng Bình: 51
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
227
13-05-20Đà Nẵng: 50,
Khánh Hòa: 30
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
237
12-05-20Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 92
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
284
11-05-20TT Huế: 75,
Phú Yên: 65
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
213
10-05-20Kon Tum: 99,
Khánh Hòa: 50
Trúng Khánh Hòa212
09-05-20Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 31
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
280
08-05-20Gia Lai: 48,
Ninh Thuận: 98
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
225
07-05-20Bình Định: 60,
Quảng Trị: 78,
Quảng Bình: 55
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
254